Hoppa till innehåll
Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Ange licensnyckel eller köp licens för 1999:-

Kursen om skötsel av gröna tak riktar sig till förvaltare, skötspelpersonal, vaktmästare och anläggare som ansvarar för ett grönt tak. Målet är att du som gått kursen skall kunna avgöra vilka åtgärder som krävs för att era gröna tak skall hålla högsta kvalitet. I denna kurs kommer du att lära dig om alla de fundamentala delar som utgör ett grönt tak. Du kommer efter avslutad kurs ha kännedom om ekosystemtjänster, substrat, uppbyggnad, anläggning samt skötsel av gröna tak.